Strefy aktywności

Społeczeństwo obywatelskie to ludzie aktywni, zaangażowani.
Wszyscy o czymś marzymy, mamy plany i cele.
Wszyscy wiemy, co mogłoby działać lepiej albo inaczej.

Mamy wiele możliwość wpływania na świat, który nas otacza,
budowania go!

Czy wiemy, jak z tych możliwości korzystać?

Naszym celem jest zwiększenie wiedzy o możliwościach aktywnego udziału w życiu społecznym, aktywizacja mieszkańców Łodzi. Chcemy zachęcać do angażowania się w sprawy lokalne, a także do udziału w wyborach na różnych szczeblach i w referendach, włączenia się w społeczną obserwację wyborów. Wskazujemy także na narzędzia realizacji naszych planów i pomysłów – takich jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza, panel obywatelski, budżet obywatelski, prawo dostępu do informacji publicznych, działalność w organizacjach pozarządowych.


Wiemy, że wiele osób nie uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, np. dlatego że nie wierzy w skuteczność działań, nie zna narzędzi i procedur, z których możemy jako obywatele korzystać.
Chcemy to zmienić.

By osiągać dalekie cele trzeba zacząć od małych kroków. Podpowiadamy, jak zacząć 😉

Już wkrótce więcej informacji, materiały graficzne, Niezbędnik Obywatela.
W planach oczywiście spotkania z łodzianami.