Strajk dla Ziemi, strajk dla nas

fundacja ład Edukacja, Protesty Wrzesień 27, 2019

“Badania naukowe prowadzone na całym świecie udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że klimat na naszej planecie zmienia się i to działalność człowieka jest bezpośrednią przyczyną tych zmian. Skutki są widoczne w globalnych pomiarach wzrastającej coraz szybciej temperatury Ziemi i zwiększeniu częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych. Prestiżowe organizacje naukowe zrzeszające naukowców badających klimat alarmują, że opublikowane dotychczas prace i analizy pokazują konieczność natychmiastowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 (dwutlenku węgla). Jeśli nie podejmiemy działań teraz, nie tylko zaakceptujemy widoczne już dziś zmiany, ale także doprowadzimy do katastrofy klimatycznej, która dotknie każdego człowieka i każde zwierzę na naszej planecie”.

Earth Strike Łódż


Nie chcemy stać z boku i biernie się przyglądać. Tym bardziej nie chcemy biernie czekać na katastrofę.


#ChcemyWięcej odpowiedzialności od polityków, których decyzje – podejmowane w naszym imieniu – zaważą na naszej przyszłości.


#ChcemyWięcej troski o klimat! Chcemy żyć w bezpiecznym świecie; chcemy oddychać czystym powietrzem; chcemy Polski bez stosów śmieci; chcemy by nie brakowało wody; chcemy zielonego otoczenia.

Prawo do życia to podstawowe prawo każdego z nas. Bagatelizowanie konsekwencji, jakie wiążą się z dalszą degradacją środowiska temu prawu zagraża.
Nie akceptujemy działań, które nie tylko nie przeciwdziałają katastrofie klimatycznej, ale się do niej przyczyniają.
Ochrona środowiska jest obowiązkiem rządzących.


Art. 74.1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Konstytucja RP z 1997 r.

Nie mamy innej planety, nie mamy też czasu na dalsze odkładanie zmian.
Dlatego nie mogło nas dziś zabraknąć na Strajku dla Ziemi.

Dziękujemy organizatorom za wspaniałą, pełną energii i nadziei atmosferę.