RAPORT Z OBSERWACJI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018

Łódzkie Obserwatorium Wyborcze zostało zainicjowane w maju 2017 r. Celem było przeprowadzenie obserwacji procesu wyborczego w wyborach samorządowych na terenie miasta Łodzi.