Pytamy PKW o wybory korespondencyjne

fundacja ład programy, wybory Kwiecień 17, 2020

Słyszymy czasem, z różnych stron, że wybory korespondencyjne są niemożliwe do wprowadzenia, nie ma więc sensu o nich rozmawiać. Z doświadczenia wiemy, że wiele niemożliwych spraw okazywało się już rzeczywistością, dlatego postanowiliśmy nie czekać.
Chcemy zwróć uwagę na – na razie tylko niektóre – problemy i zagrożenia, związane z procesem obserwacji wyborów, w którym dotąd uczestniczyliśmy. Nie widzimy możliwości zrealizowania konstytucyjnych wymogów, ale może się mylimy?
Dlatego postanowiliśmy zapytać PKW. Korespondencyjnie.

W związku z prowadzonymi pracami ustawodawczymi związanymi z istotną zmianą prawa wyborczego w Polsce oraz biorąc pod uwagę bardzo krótki czas na wprowadzenie ewentualnych zmian, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Nasza prośba wynika z chęci zapewnienia społecznym obserwatorom wyborczym możliwości obserwowania procesu wyborczego.

Dotychczas Łódzkie Obserwatorium Wyborcze brało czynny, aktywny udział w społecznej obserwacji wyborów od chwili gdy wprowadzono do polskiego prawa taką możliwość.
Opublikowaliśmy i przekazaliśmy Państwowej Komisji Wyborczej raporty z obserwacji z wyborów organizowanych od 2018 roku.
Aktualnie przygotowywane zmiany niepokoją nas w wielu aspektach i poważnie obawiamy się o poziom transparentności procesu wyborczego.

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi:

1. W jaki sposób Państwowa Komisja Wyborcza zamierza zagwarantować możliwość udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej wszystkim uprawnionym obywatelom?
Biorąc pod uwagę projekt głosowania korespondencyjnego, jako powszechnej zasady głosowania, co PKW uzna za potwierdzenie odbioru pakietu do głosowania i zwrotu pakietu po głosowaniu, tak aby fakt dostarczenia i odbioru pakietu Wyborcy nie budził wątpliwości?

2. Czy PKW przewiduje odpowiedzialność doręczycieli przesyłek jako odpowiedzialność z Kodeksu Wyborczego?

3. W jaki sposób, w jakim trybie i terminie PKW powoła komisje wyborcze?

4. Kto i w jakim trybie może kandydować do komisji wyborczych? W jaki sposób PKW zapewni obywatelom możliwość udziału w komisjach wyborczych w charakterze członków komisji wyborczych?

5. Wobec planowanej likwidacji obwodowych komisji wyborczych, prosimy o odpowiedź, w jaki sposób PKW planuje zapewnić społecznym obserwatorom wyborczym możliwość obserwowania:
– prawidłowości wydawania kart do głosowania,
– sprawdzania tożsamości osób, które otrzymują karty do głosowania,
– bezpośredniości oddawania głosów
– tajności głosowania
– poprawności zaliczenia głosów, zgodnie z wolą wyborców

6. Jaki system liczenia głosów zostanie użyty do ustalenia wyników i jakie dane będą do niego wprowadzone?

7. Czy analiza projektowanych zmian skłania PKW do uznania, że zmienione przepisy zachowają cechy konstytucyjności?

Pismo przesłaliśmy do Państwowej Komisji Wyborczej. Czekamy na odpowiedź.