Pobierz materiały #mogęwszystko w UE

uwaga: poniższe materiały Fundacja udostępnia bezpłatnie – projekty objęte są prawami autorskimi i nie mogą być modyfikowane
W NIEZBĘDNIKU WYBORCY możliwe jest dodanie, na ostatniej stronie, danych nt. dotacji jakie Wasze region / miasto otrzymało od Unii Europejskiej.
NIE MOŻNA: zamieszczać swoich logotypów, informacji agitacyjnych żadnych ugrupowań, swoich list wyborczych itp.

#mogęWszystkowUE jest akcją profrekwencyjną – nie może stanowić części kampanii wyborczej żadnego ugrupowania.

ULOTKI

TRYPTYK DL / POBIERZ PDF / ok. 21 MB
podgląd:

DL dwustronna

[ POBIERZ PDF ]

DL dwustronna

[ POBIERZ PDF ]

DL dwustronna

[ POBIERZ PDF ]

DL dwustronna

[ POBIERZ PDF ]

DL dwustronna

[ POBIERZ PDF ]

PLAKAT A3

NIEZBĘDNIK
WYBORCY

4 stronicowa gazetka z najważniejszymi informacjami nt przebiegu eurowyborów.

Na ostatniej stronie możesz zamieścić dane na temat dofinansowania Twojego regionu / miasta
przez Unię Europejską – dodaj też zdjęcia wybranych obiektów.

POBIERZ PD / 35 mb – NIEZBĘDNIK WYBORCY


podgląd stron:

INNE
MATERIAŁY


PRZYPINKA 56mm
[POBIERZ PDF]


PRZYPINKA
56mm
[POBIERZ PDF]

NAKLEJKI
10x10cm
np. na samochody lub dla przechodniów
POBIERZ PDF / ok. 3 MB

CHORĄGIEWKI (dwustronne)
[ POBIERZ PDF ]


WINDER / FLAGA
[ POBIERZ PDF ]
(plik przygotowany wg wytycznych sprzedawcy >link< )