Pobierz materiały #ChcemyWięcej

uwaga: materiały kampanii społecznej “Chcemy Więcej” Fundacja udostępnia bezpłatnie wszystkim osobom i organizacjom, które podzielają wartości demokratycznego państwa prawa i chcą rozpowszechniać poniższe materiały.
Zastrzegamy, że projekty objęte są prawami autorskimi i nie mogą być modyfikowane
W szczególności nie wolno zamieszczać w nich logotypów partii politycznych, komietetów wyborczych czy poszczególnych kandydatów, informacji agitacyjnych, list wyborczych itp.
Wyjątek stanowią logotypy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – jeżeli chcesz dodać swoje logo na ulotce, napisz do nas:
fundacja@arkademokracji.pl

#ChcemyWięcej jest kampanią społeczną – nie może stanowić części kampanii wyborczej żadnego ugrupowania.

ULOTKI

TRYPTYK DL / POBIERZ (OKŁADKA) / POBIERZ (ŚRODEK)
podgląd:

autor: Michał Murawski

NIEZBĘDNIK WYBORCY

NIEZBĘDNIK WYBORCY
(A3 SKŁADANE DO A4) / POBIERZ

podgląd: