Fundacja Łódzka Arka Demokracji

Spotkaliśmy się w 2015 roku
i od tej pory wspólnie działamy na rzecz demokracji w Polsce.

Łączy nas sprzeciw wobec łamania postanowień Konstytucji, która jest gwarantem swobód obywatelskich i praworządności.
Zależy nam na propagowaniu aktywnych postaw obywatelskich, edukacji młodzieży oraz kontroli prawidłowego przebiegu wyborów.

W fundacji podzieliliśmy nasze funkcje według kompetencji.
W ten sposób chcemy do minimum ograniczyć koszty prowadzenia fundacji.

Wszystkie zdobyte fundusze przeznaczamy na cele statutowe.

Członkowie zarządu Fundacji

Katarzyna Skrzypińska – Lehman
Jakub Stawicki
Michalina Engel
Wojciech Ossowicki
Igor Zarzycki

Przejrzystość działań

Jednym z głównych celów naszej Fundacji jest budowanie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie wzorców dobrego rządzenia. Dlatego zależy nam na przejrzystości naszych działań.

Na naszej stronie internetowej publikujemy:

• listę członków Zarządu ŁAD
• aktualny Statut
• informacje o aktualnie prowadzonych projektach i wspieranych działaniach
• roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne podsumowanie naszych działań (po zakończeniu danego roku)

w liczbach

ROZPOCZĘTYCH PROJEKTÓW
SYMPATYKÓW I WOLONTARIUSZY
PLANÓW NA PRZYSZŁOŚĆ