Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych – zapraszamy

fundacja ład akcje Sierpień 31, 2018

Fundacja Łódzka Arka Demokracji weźmie udział w KORD-zie. KORD, czyli się Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, to inicjatywa tzw. opozycji ulicznej, która 09.09.18 spotka się w Łodzi w Hali Expo po to, by wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę przy jednoczesnym zachowaniu autonomii grup, które reprezentują.

Podczas KORD-u odbędą się bardzo interesujące panele dyskusyjne oraz bardziej kameralne rozmowy kuluarowe, poświęcone wielu ważnym dla nas sprawom, np. obserwacji wyborów, Konstytucji, samorządności. W dyskusjach weźmie udział wielu gości: Władysław Frasyniuk, Ludwika i Henryk Wujcowie, sędzia Waldemar Żurek, Dorota Stalińska, Krzysztof Luft, Olgierd Łukaszewicz, Konrad Szołajski i wielu innych. Pełen program Kongresu obejrzeć można tutaj: https://www.kord.org.pl/program/program/

Aby wziąć udział w Kongresie, należy się zarejestrować na https://www.kord.org.pl/. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa o północy 06.09.2018.


Uczestnicy KORD-u wspólnie ponoszą koszty Kongresu. Można w nich partycypować wpłacając dobrowolną kwotę https://zrzutka.pl/z6aduy