Kogo wybierzemy?

fundacja ład wybory Czerwiec 22, 2020

Przed nami ostatnie dni kampanii.
Wiesz już, komu oddasz swój głos?

Warto głosować na kandydata, który najlepiej odpowiada naszej wizji Polski.
Warto też pamiętać, że wyborach prezydenckich głosujemy na osobę, a nie na partię.

📝Zarówno prezydencki podpis (akceptacja przyjętej przez parlament ustawy) jak i veto (jej odrzucenie) nie powinny służyć interesom i celom żadnej partii politycznej, ale zabezpieczać prawa obywateli i gwarantować przestrzeganie zasad przez rządzących.

PO CO NAM PREZYDENT❓

Czy urząd prezydenta jest polityczny? Oczywiście!
Czy to twoja sprawa, kto go sprawuje? Tak!

Wszyscy mamy poglądy polityczne, bo polityka to ogół spraw publicznych. Polityka to nasze codzienne życie – praca, szkoła, emerytura, refundacja leków.

Prezydent też ma poglądy i też jest polityczny – ale nie powinien być partyjny.

✅Pełniąc urząd nie reprezentuje swojej partii, nie reprezentuje też tylko swoich wyborców, ale wszystkich polskich obywateli.

✅Prezydent dysponuje określonymi w Konstytucji narzędziami, z których powinien aktywnie korzystać podczas pełnienia urzędu.

Bycie prezydentem to zobowiązanie wobec wszystkich obywateli!

CZY ZNASZ POGLĄDY TWOJEGO KANDYDATA❓

Dobrze jest znać poglądy kandydatów, zwłaszcza że mogą one mieć duży wpływ na to, jak prezydent będzie pełnił swój urząd – jakie projekty ustaw może zaproponować i jak będzie się wypowiadał publicznie, kształtując debatę na najważniejsze tematy.

Warto jednak pamiętać, jakie uprawnienia przysługują prezydentowi. Oceniając kandydatów, wybierając tego, któremu oddamy głos, pamiętajmy że prezydent nie zastępuje Sejmu i Senatu. Nie uchwala ustaw, nie jest rządem.
❎Dobrze jest wiedzieć, które z deklaracji i obietnic nie zależą od prezydenta.
Bądźmy uważni ☺️

Obraz może zawierać: tekstObraz może zawierać: tekst „PREZYDENT DESYGNUJE I POWOŁUJE PREMIERA I JEGO RZĄD. WSPÓŁDZIAŁA Z RZĄDEM W SPRAWACH POLITYKI ZAGRANICZNEJ. W SPRAWACH SZCZEGÓLNEJ WAGI MOŻE ZWOŁAĆ RADĘ GABINETOWĄ(MINISTROWIE OBRADUJĄCY POD PRZEWODNICTWEM PREZYDENTA).”
Obraz może zawierać: tekst „PREZYDENT MA NARZĘDZIA POZWALAJĄCE AKTYWNIE WPŁYWAĆ NA POLITYKĘ PAŃSTWA MOŻE ZATWIERDZIĆ USTAWĘ PRZYJĘTĄ PRZEZ PARLAMENT ZAWETOWAĆ JĄ (CZYLI ODRZUCIĆ, PROJEKT WRACA WTEDY DO SEJMU, MOŻE BYĆ PONOWNIE PRZYJĘTY WIĘKSZOŚCIĄ 3/5 GŁOSÓW) LUB SKIEROWAĆ DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, JEŚLI MA WĄTPLIWOŚCI CZY JEST ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ”
Obraz może zawierać: tekst „MOŻE PROPONOWAĆ WŁASNE PROJEKTY USTAW MOŻE WNIOSKOWAĆ O PRZEPROWADZENIE REFERENDUM KORZYSTAJĄC ZE SWOJEJ POZYCJI MOŻE KSZTAŁTOWAĆ DEBATĘ PUBLICZNĄ, PODEJMOWAĆ DYSKUSJE NA NAJWAŻNIEJSZE TEMATY, SZUKAĆ NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ”