Łączy nas wspólna sprawa.

Mirosław Michalski

Mirosław Michalski

fundator / przewodniczący zarządu

Michalina Engel

Michalina Engel

fundatorka / członkini zarządu

Alicja Gruszka

Alicja Gruszka

fundatorka / członek zarządu / skarbnik

Katarzyna Agata Lehmann

Katarzyna Agata Lehmann

fundatorka / członek zarządu

Małgorzata Michalska

Małgorzata Michalska

fundator / członek zarządu

Wojciech Ossowicki

Wojciech Ossowicki

fundator / członek zarządu

Katarzyna Witek

Katarzyna Witek

fundator / członek zarządu

Barbara Sokołowska – Urbańczyk

Barbara Sokołowska – Urbańczyk

fundator / członek zarządu

Jakub Stawicki

Jakub Stawicki

fundator / członek zarządu