Mirosław Michalski

Mirosław Michalski

fundator / przewodniczący zarządu

Ojciec rodziny demokratycznej w Łodzi, przewodniczący KOD w regionie. Niepoprawny optymista, który zawsze widzi szklankę do połowy pełną. Z zawodu pedagog opiekuńczo-wychowawczy, z zawodu grafik i rysownik. W wolnych chwilach, których ma coraz mniej, gra na gitarze klasycznej i fotografuje.

Nigdy nie odmawia pomocy, jest nieprawnym opiekunem grupy i często dba o naszą higienę psychiczną, opowiadając wesołe anegdoty. Nie lubi, gdy mu się przerywa prowadzenie zebrań, czasami poskramia nasze zapędy, sprowadzając nas na ziemię.

Często zdarza się, że ma rację i do niego należy ostatnie słowo w grupie.