Katarzyna Witek

Katarzyna Witek

fundator / członek zarządu

Lektorka języka angielskiego, trenerka metodyki, tłumaczka tekstów prawniczych. Bardzo zaangażowana w działalność społeczną, zwłaszcza edukacyjną. Często przemawia na wiecach i biega z tzw. szczekaczką. Nigdy nie odmawia pomocy, gdy jej ktoś z nas potrzebuje. Wierzy w siłę edukacji obywatelskiej, ulicznej i salonowej. Z entuzjazmem informuje, że właśnie wyedukowała obywatelsko kolejnego symetrystę. W zespole Fundacji odpowiedzialna za za kontakty z zagranicą i edukację.