PROGRAMY – co robimy

EMIGRACJA WEWNĘTRZNA A OBYWATELSKOŚĆ / panel dyskusyjny podczas Kongresu Kobiet

KIEDY: 16-17 czerwca 2018
GDZIE: Hala EXPO, Łódź

ZAŁOŻENIA: panel dyskusyjny w ramach ogólnopolskiego Kongresu Kobiet 2018, na który zaprosiliśmy przedstawicielki świata kultury zaangażowanych w obronę wartości demokratycznych, miejsca Polski w Europie, walkę o prawa człowieka, a szczególnie o prawa kobiet, uczestniczących w manifestacjach i protestach. Porozmawiamy z aktorkami, reżyserkami, pisarkami. Poruszymy temat cenzury - czy sztuka umiera w warunkach cenzury? A może rozkwita w warunkach narastającego autorytaryzmu jako wyraz obywatelskiego oporu przeciwko władzy? Zapytamy, jaka jest rola przedstawicieli świata kultury w skomplikowanej sytuacji politycznej. Czy emigracja wewnętrzna jest przeciwieństwem patriotyzmu?
Spotkajmy się na X Kongresie Kobiet już za miesiąc i kilka dni w Łodzi. Pamiętajcie się zarejestrować tutaj: https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/zarejestruj_sie_na_x_kongres_kobiet

SZTUKA DEBATOWANIA. MŁODZI MISTRZOWIE DEBATY / konkurs

KIEDY: wrzesień - listopad 2018
DLA KOGO: drużyny debatowe z łódzkich liceów

PRZEBIEG: cykl 5 debat oksfordzkich, w którym licea łódzkie wystawią swoje drużyny do prowadzenia debat.
Debaty będą oceniane przez przedstawicieli łódzkich środowisk akademickich.

"ULICZNIK" / MIESIĘCZNIK PRODEMOKRATYCZNY

KIEDY: lipiec-grudzień 2018
CEL: edukacja obywatelska

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT: mieszkańcy Łodzi i woj. łódzkiego
ZAŁOŻENIA:
- objętość 4-8 stron, tzw. "bibuła"
- dystrybucja: miesięcznik rozdawany na ulicy, pozostawiany w ruchliwych miejscach (możliwe stworzenie mapy przyjaznych miejsc – sklepów, klubów).

1. OBYWATELSKI BIEG "MASZ GŁOS" / bieg

KIEDY: wrzesień
GDZIE: Łódź, od Pasażu Schillera do Piotrkowskiej 143
CEL: propagowanie udziału w wyborach samorządowych, propagowanie wartości demokratycznych, element działań profrekwencyjnych.

ZAŁOŻENIA: współorganizacja biegu drużynowego, drużyny liczą minimum 2 osoby, drużyny wystawiają ngosy, organizacje prodemokratyczne, komitety wyborcze, partie polityczne z Łodzi; punkty Obserwacyjne Masz Głos wzdłuż całej trasy poszczególnych drużyn; pytania konkursowe na temat funkcjonowania samorządów dla startujących drużyn w punktach Obserwacyjnych Masz Głos; książeczka Obserwacyjna z punktacją za pytania; drużyny przygotowują swój jednolity, wizerunek biegowy, z wykorzystaniem emblematów, strojów, rekwizytów, który będzie opowiadał o przesłaniu ich programu wyborczego.

MOJA DEMOKRACJA / 1 edycja konkursu filmowego

KIEDY: 1. edycja: październik 2018
CEL: wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu nawiązującego do tematu konkursu; zachęcenie młodzieży do twórczego wykorzystywania urządzeń multimedialnych; rozwijanie wyobraźni twórczej; edukacja obywatelska; zwrócenie uwagi młodych ludzi na konieczność ochrony wartości konstytucyjnych, praworządności, tolerancji – zasad europejskich wartości demokratycznych.
DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT: przedziały wiekowe: 0- 18 lat, powyżej 18 roku życia
ZAŁOŻENIA: Konkurs na stworzenie trzyminutowego filmu traktującego o demokracji – jej postrzeganiu, respektowaniu i rozumieniu w życiu codziennym. Konkurs zostanie zakończony wyłonieniem i nagrodzeniem 3 zwycięzców oraz pokazem wszystkich nadesłanych filmów (w przestrzeni miejskiej i / lub Sali kinowej).

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI / obchody

KIEDY: 11 listopada 2018

Po raz trzeci chcemy zaprosić łodzian do udziału w obchodach rocznicowych. W tym roku chcielibyśmy położyć nacisk na ekumenizm i zaprosić wszystkie środowiska i wspólnoty religijne, na jedną mszę rocznicową.
Będziemy kontynuować akcje przywracania pamięci zasłużonych łodzian w historii, poprzez portrety i notki biograficzne na patyczakach i prezentację multimedialną. Nieodzownym elementem wspólnotowym będą śpiewane razem piosenki i występ artystyczny, łódzkich artystów nawiązujący do Wolności i Niepodległości. Liczymy na patronat UM i zapraszamy łódzki samorząd do Komitetu Organizacyjnego.

FLASHMOBY / ULICZNE PROJEKCJE VIDEO

KIEDY: okres letnio-jesienny 2018
GDZIE: ruchliwe miejsca miasta Łodzi

ZAŁOŻENIA:
1 | Flashmoby: zwoływanie przez internet i SMSy spontanicznych akcji w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków; częstotliwość: 1 x w miesiącu; tematyka: proeuropejska, prodemokratyczna - działanie zakłada rejestrację flashmoba oraz zamieszczenie relacji z niego na kanale youtube + w mediach społecznościowych
2| Projekcje krótkich treści prodemokratycznych na fasadach budynków przestrzeni miejskiej: projekcje filmów prodemokratycznych; filmików edukacyjnych

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA DZIAŁANIA?
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz uzyskiwane środki pochodzące przede wszystkim z grantów, dotacji i darowizn od osób prywatnych. Poza tym Fundacja może uzyskiwać środki z prowadzonych przez siebie zbiórek publicznych oraz działalności gospodarczej.

Chcesz wesprzeć nasze działania? Kliknij tutaj >